Två blir en, eller
Ett plus ett blir tre!

Som medlem i FöretagsCentrum har du på olika sätt informerats om pågående förändringar av vår organisation. Det vill säga fusioneringen av de bägge bolagen FöretagsCentrum AB och Attraktiva Oskarshamn AB. Alla medlemmar har haft möjlighet att lämna synpunkter i anslutning till de föreningsstämmor som genomförts i såväl FöretagsCentrum som Attraktiva Oskarshamn. Eftersom förslaget om fusionering har vunnit medlemmarnas gillande pågår nu det formella arbetet. Rent praktiskt har de första stegen redan tagits. Bland annat genom att PeO Hossmark och Lena Florby från och med den 1 april är anställda av Attraktiva Oskarshamn AB.

Läs mer …

Nätverket för Oskarshamns företag och företagare

FöretagsCentrum i Oskarshamn är det naturliga nätverket för Oskarshamns företag och företagare. Vår uppgift är att skapa förutsättningar för tillväxt och ett livskraftigt lokalt näringsliv.

 

Effekter av OKG:s minskande verksamhet

Enkät

Påverkas ditt företag?
Klicka på bilden för att komma vidare till vårt frågeformulär