energyforum_logo1

 

Vad är Energy Forum?

Ett erbjudande från näringslivet …

För att kunna behålla den svenska industrins konkurrenskraft, måste fler ungdomar välja teknikrelaterade utbildningar. Svenska teknikföretag är oerhört viktiga för vår ekonomi och välfärd, då de står för mer än hälften av landets totala export. Det är viktigt för dessa företag att de har medarbetare i världsklass. Konkurrensen om våra ungdomar blir allt hårdare. Utmaningen förstärks ytterligare genom kommande stora pensionsavgångar.

Vår region är starkt beroende av teknik-, naturvetenskap- och energikompetens. Näringslivet präglas av stora verksamheter med koppling till energiproduktion och industri. Därför har OKG AB och Oskarshamn Energi AB valt att engagera sig i och finansiera det årligen återkommande Energy Forum. Ansvaret för att hålla samman planering och genomförande ligger på FöretagsCentrum i Oskarshamn AB som är det lokala näringslivets utvecklingsbolag.

Läs mer om EnergyForum här.