Vi välkomnar …

… såväl stora som små företag. Våra medlemmar finns inom såväl handel, industri som tjänstesektorn. Vi har ett nära och utvecklat samarbete med övriga lokala och regionala näringslivsorganisationer. Dessutom är Oskarshamns kommun, ALMI Företagspartner och Arbetsförmedlingen medlemmar i FöretagsCentrum. Kontakta oss så berättar vi gärna mer om vår verksamhet och om hur du blir medlem.

FöretagsCentrum erbjuder genom dotterbolaget Attraktiva Oskarshamn AB service genom att

  • driva infrastruktur- och tillväxtfrågor mot bakgrund av medlemmarnas behov. Särskilt fokuseras på, för Oskarshamn, viktiga utvecklingsfrågor såsom företagsklimat, kompetensförsörjning och rekrytering, kommunikationer, skola-näringsliv och nyföretagande
  • vara medlemmarnas samlade röst i påverkansfrågor
  • erbjuda medlemmar efterfrågade kurser och utbildningar
  • bjuda in till mötesaktiviteter, seminarier, frukostmöten, etcetera
  • initiera och utveckla strategiska företagsnätverk
  • arbeta för ett bredare näringsliv
  • marknadsföra medlemsföretag och Oskarshamns näringsliv
  • erbjuda hjälp till kommun- och myndighetskontakter
  • fungera som rådgivare och bollplank
  • regelbundet förse medlemmarna med nyttig information genom hemsida och nyhetsbrev.