ABB Figeholm

Referens: Ulrika Järvholm
Telefon: 0491-518 00
Hemsida: www.abb.com

Tillverkning och försäljning av material och komponenter för elektrisk isolation av krafttransformatorer och annan elektrisk högspänningsutrustning.