AC Livsförändring AB

Referens: Annika Sabelsjö
Telefon: 070-410 41 01
Hemsida: www.livsforandring.se

Vi erbjuder kurser för blivande Pensionärer ”Pension i sikte”, samt för anställd personal eller chefer; ” Att hålla som människa i ett utsatt arbete,” se Föreläsningar på hemsidan www.livsforandring.se

Annika jobbar idag som egenföretagare främst som arbetskonsulent via Arbetslivsresurs, samt med samtal och handledning inom områdena karriärvägledning, konflikthantering/medling, relationsvägledning, stresshantering / Mindfulness, samt Handledning i socialt arbete; se även hemsida www.duicentrum.eu. Hon har erfarenhet som arbetsförmedlare, kurator, socionomkonsult, jobbcoach, samtalspartner och entreprenör. Annika erbjuder även Handledning och Personalstöd.

Charlotte jobbar idag också som egenföretagare främst som arbetskonsulent via Arbetslivsresurs samt är ICF Coach. Hon är utbildad adjunkt och har arbetat som gymnasielärare i religion, psykologi och historia samt på folkhögskola, bl.a. med Seniorgrupper och med Studiemotiverande folkhögskolekurser där hon varit projektledare så och på Scania vid stor utbildningssatsning. Hon har även erfarenhet från styrelser och föreningar.

Tillsammans ser vi behovet av kurser och föreläsningar som syftar till att stärka den enskilde liksom gruppen, den anställde och chefer. Vi jobbar med hjärta, hjärna och glädje!