Bohmans Fastigheter AB

Referens: Håkan Olsson
Telefon: 070-586 16 32
Hemsida: www.bohmansfastigheter.com

Företaget bedriver uthyrning och förädling av den gamla fastigheten ʺBohmans Fanerfabrikʺ där det finns ytor för kontor, lager och lättare industri.