Ekstrands Jord & Grus AB

Referens: Peter Ekstrand
Telefon: 0491-920 66
Fax: 0491-920 66

Försäljning av grus och matjord. Entreprenadmaskinsarbeten. Krossning och sortering av berg, grus och matjord.