Elajo Invest AB


Telefon: 0491-76 76 76
Fax: 0491-76 76 76
Hemsida: www.elajo.se

Installation och service inom kraft, belysning, tele-, styr- och reglerteknik. Kyla, värme, data och kommunikation, kärnkraft, process- och verkstadsindustri. Utbildningsverksamhet.