Energikontor Sydost

Referens: Kerstin Eriksson
Telefon: 0470-76 55 60
Hemsida: www.energikontorsydost.se

Verkar på uppdrag av Energimyndigheten. Ska utveckla former för energieffektivisering och ökad användning av förnybar energi i Kalmar och Kronobergs län.