Fastokraten AB

Referens: Håkan Olsson
Telefon: 0705-86 16 32
Fax: 0705-86 16 32
Hemsida: www.fastokraten.se

Förvaltning av egna och externa fastigheter.