Kuststaden Fastigheter AB

Referens: Patrick Johansson, Magnus Klintheim
Telefon: 0491-135 00
Fax: 0491-135 00
Hemsida: www.kuststaden.se

Bostadsföretag med målsättning att äga och förvalta bostäder inom Oskarshamns kommun.