ALMI Företagspartner Kalmar län AB

Referens: Carl-Henric Koit
Telefon: 0491-858 00
Fax: 0491-858 00
Hemsida: www.kalmar.almi.se

Affärsutveckling, rådgivning och finansiering till SME.