Plåtson AB

Referens: Bill Sturesson
Telefon: 0491-136 95
Fax: 0491-136 95
Hemsida: www.platson.se

Företaget utför alla typer av smidesarbeten, plåtslageri, industriservice, försäljning, montage och service av portar. Försäljnng av handelsstål.