Söders Maskinservice AB

Referens: Mats Söder
Telefon: 0491-13065
Fax: 0491-13065
Hemsida: www.soders.eu

Servicepartner som kan bistå med både kvalitetsprodukter och stort tekniskt kunnande inom produktbenen hydraulik, filter och tryckluft/inerta gasre. Högtryckskompressorer för tryckluft och inerta gaser är en specialitet där vi har egna agenturer på dessa utrustningar. Dessutom är efterbehandlingsutrustning för tryckluft och gaser ett annat område vi är specialiserade i. Inriktningen är på försäljning, service och underhåll inom dessa produktben för industriella, marina och mobila applikationer. Kvalitet, Kompetens och Servicetillgänglighet är tre viktiga faktorer som vi strävar efter att följa i alla avseenden i vår verksamhet.