Svensk Kärnbränslehantering AB

Referens: Jenny Rees
Telefon: 0491-76 78 87
Fax: 0491-76 78 87
Hemsida: www.skb.se

SKB har i uppdrag att på ett säkert sätt ta hand om det radioaktiva avfallet från de svenska kärnkraftverken.