Intresserad av medlemskap?

FöretagsCentrum välkomnar såväl stora som små företag. Våra medlemmar finns inom såväl handel, industri som tjänstesektorn. Vi har ett nära och utvecklat samarbete med Företagarnas lokalförening och Oskarshamns Köpmannaförening. Dessutom är Oskarshamns kommun, ALMI Företagspartner och Arbetsförmedlingen medlemmar i FöretagsCentrum.

Kontakta oss så berättar vi gärna mer om vår verksamhet och om hur du blir medlem.

 

Ett axplock av vad Du får som medlem i FöretagsCentrum:

FöretagsCentrum erbjuder kundnyttor för sina medlemmar genom att

  • driva infrastruktur- och tillväxtfrågor mot bakgrund av medlemmarnas behov. Särskilt fokuseras på, för Oskarshamn, viktiga utvecklingsfrågor såsom företagsklimat, kompetensförsörjning och rekrytering, kommunikationer, skola-näringsliv och nyföretagande
  • vara medlemmarnas samlande röst i påverkansfrågor
  • erbjuda medlemmar efterfrågade kurser och utbildningar
  • bjuda in till mötesaktiviteter, seminarier, frukostmöten, etcetera
  • initiera och utveckla strategiska företagsnätverk
  • arbeta för ett bredare näringsliv
  • marknadsföra medlemsföretag och Oskarshamns näringsliv
  • erbjuda hjälp till kommun- och myndighetskontakter
  • fungera som rådgivare och bollplank
  • regelbundet förse medlemmarna med nyttig information genom hemsida och FCOnytt

Avgifter

Som medlem betalar man två avgifter. En medlemsavgift till FöretagsCentrum Ek Förening (år 1 ersätts medlemsavgiften av en medlemsinsats) och en serviceavgift till FöretagsCentrum AB.

Ek Förening AB
Medlemsinsats (engångsavgift) Årlig serviceavgift
1-25 årsanställda: 200 kr
26-500 årsanställda: 500 kr
>500 årsanställda: 1000 kr
Avgiften till servicebolaget debiteras föreningens medlemmar i enlighet med bolagets budget. Från och med år 2014 är serviceavgiften 330 kronor per anställd och år. Företagets ägare räknas här som anställd. Takavgiften är 165 000 kronor.
Årlig medlemsavgift
Från och med år 2: 350 kr