Affärsidé

FöretagsCentrum i Oskarshamn är det naturliga nätverket för Oskarshamns företag och företagare. Vår uppgift är att skapa förutsättningar för tillväxt och ett livskraftigt lokalt näringsliv.

Organisation

FöretagsCentrum är till formen en ekonomisk förening. Den service som erbjuds administreras av föreningens hälftenägda dotterbolag Attraktiva Oskarshamn AB.

Kontakt på Attraktiva Oskarshamn AB:
PeO Hossmark
E-post: peo.hossmark@oskarshamn.com
Mobil: 070-633 95 80

Styrelse år 2017-2018

Anders Lind (ordförande)
Mobil: +46 703408845
E-post: anders.lindh1@outlook.com

Spiros Toulikas  (sekreterare)
Olle Westerling (kassör)
Malin Sadelmark (ledamot)
Niclas Olsson (ledamot)
Elin Isaksson (ledamot)
Roger Petersson (ledamot)
Rolf Persson (ledamot)
Tomas Odéhn (ledamot)
Niklas Lundin (ledamot)

Valberedning

Kajsa Engholm
Johnny Rönnfjord