Näringslivet i Oskarshamn är starkt!

PublikationMen målsättningen är att det ska blomstra ytterligare. Den här broschyren beskriver FöretagCentrums verksamhet och speglar de visioner och den framtidstro som finns hos ett tvärsnitt av våra medlemmar. Trycksaken har distribuerats till hushåll, företag och skolor i kommunen. Vi hoppas att den kommer till nytta och att den inspirerar till ökat företagande och sprider värdefull kunskap om det blomstrande näringslivet i Oskarshamn.

Klicka på bilden för att ladda ner broschyren.

 

 

Oskarshamn är den kraftfulla ”motorn” i länets näringsliv.

IndustrisektorPromotionfolder_n dominerar och svarar för cirka 35 procent av kommunens sysselsättning. Oskarshamn är också i högsta grad en energikommun. Här produceras bland annat, genom OKGs kärnkraftsanläggning, en betydande del av landets elkraft. Flera av Oskarshamns företag har ett välutvecklat samarbete med kärnkraftsindustrin.

Klicka på bilden för att ladda ner broschyren.