Starkt näringsliv i Oskarshamn

BisnodeFöretaget Bisnode har på Oskarshamn kommuns uppdrag utfört en studie med syfte att kartlägga näringslivets konkurrenskraft. Studien bygger på information från företagens årsredovisningar. Med hjälp av den så kallade Simplermetoden kan vi få tydliga bilder av hur det går för företag, delar av företag, branscher, kommuner, regioner – år från år. Pedagogiska bilder av tillväxt och konkurrenskraft leder utvecklingsinsatserna rätt.Tillväxt mäts som ökningen i förädlingsvärde, alltså omsättning minus inköp. Konkurrenskraften får vi fram genom att ställa kostnaden för personal och kapital mot det förädlingsvärde som produceras. Studien som presenterades vid Näringslivsdagen 2014 i Oskarshamn finns att hämta hem.

Klicka här på bilden.