uf-foretagande

FöretagsCentrums engagemang i Ung Företagsamhet

FöretagsCentrum har i alla år haft och har fortfarande ett starkt engagemang i Ung Företagsamhet. Vi ser behov av fler nya företag som kan komplettera de befintliga och ofta stora företagen i Oskarshamn. På så sätt vill vi långsiktigt trygga ett starkt näringsliv. Därför tycker vi det är viktigt att engagera ungdomar i tidig ålder och ge dem rätt verktyg redan i skolan. Genom Ung Företagsamhet hoppas vi på att öka intresset för eget företagande och generellt bidra till ökad förståelse för företagandets villkor. Förutom att vi aktivt medverkar i Ung Företagsamhets (UF:s) styrelsearbete delar vi också ut ett årligt stipendium för bästa affärsplan. För att stötta UF-företagen under det året de driver sina företag erbjuder vi även något som vi kallar Bollplanket. Där kan företagen till exempel få hjälp med att spetsa sin affärsplan eller utveckla sin marknadsföring.

Ung Företagsamhet i Kalmar län

Här kan du läsa om Ung Företagsamhet i Kalmar län.

Så här beskriver Ung Företagsamhet sin verksamhet

Ung Företagsamhet är en ideell och obunden utbildningsorganisation med syftet att tillsammans med skolan införa entreprenörskap och ett engagerat näringsliv i utbildningssystemet.

SVERIGE
Ung Företagsamhet ger barn och ungdomar möjlighet att träna och utveckla sin kreativitet, företagsamhet och sitt entreprenörskap. Ung Företagsamhet har tre läromedel för grundskolan Vårt samhälle, Se möjligheterna och Min framtid och ekonomi och processutbildningen UF-företagande på gymnasiet. Dessutom finns ett Alumni-nätverk bestående av före detta UF-företagare. Vårt erbjudande till lärare och skolledare innefattar fortbildning, bedömningsstöd, seminarier, möjligheter till stipendium, utbildningsmaterial, möjligheter till utbyte med andra länder, inspiration för lärare och elever m.m.

Vi finns över hela Sverige, från norr till söder, genom ett nationellt kansli och 24 regionala föreningar. Vi har ca 100 engagerade medarbetare till hjälp för elever och lärare, och organisationen har en bred kompetens inom entreprenörskap. Organisationen stöds av offentliga medel, stiftelser och fonder samt det privata näringslivet.

Inom organisationen har vi allt ifrån pedagoger, inspiratörer och entreprenörer till kvalitets- och organisationskunniga personer.

Ung Företagsamhet vill ge unga en tro på sin egen företagsamhet genom våra två lika viktiga områden – företagsamhet och företagande. Vi gör det genom att kombinera teori och praktik på ett inspirerande och roligt sätt och allt detta sker genom skolan. Organisationen ger unga en kontakt med näringslivet och företagande.