Bollplanket 2016


Ett unikt erbjudande till Oskarshamns UF-företagare

FöretagsCentrum i Oskarshamn vill att ni som driver UF-företag i vår kommun ska nå största möjliga framgång under ert UF-år. Därför har ni nu möjlighet att ta del av det erbjudande som vi valt att kalla Bollplanket.

Vad är Bollplanket?

Vad vi erbjuder är ett möte med en kritisk men välvilligt inställd jury om tre personer. Juryn består av personer från FöretagsCentrums styrelse. Ni får under en timme möjlighet att lyfta sådana frågor som ni själva vill ta upp. I år genomförs Bollplanket under vecka 45 i Attraktiva Oskarshamn AB:s lokaler på Hantverksgatan 3.

Så här ansöker ni

Under veckorna 43 och 44, kan ni ansöka om att få delta. Det gör ni genom att skicka ett mail till peo.hossmark@oskarshamn.com. I tabellen nedan finns uppgifter om vilka tider som är lediga. UF-företagen antas i den ordning anmälningarna kommer in. Maximalt 5 UF-företag har möjlighet att delta.

I samband med att ansökningarna skickas ska ni också kortfattat beskriva ert UF-företags affärsidé så att juryn är väl förberedd till mötet (max en halv A4:a). Skickas till peo.hossmark@oskarshamn.com.

Mötet med Bollplanket

Under mötet med juryn ska minst två tredjedelar av UF-företagets medlemmar vara närvarande. Och det är ni som väljer vad som ska ventileras. Mot bakgrund av det som bedöms vid mässorna kan något eller några av följande områden vara relevanta att ta upp:

Affärsplan, produkt (vara eller tjänst), försäljning, logga och marknadsföring, ekonomi, monter, webb.

Så här kommer mötet att gå till

Juryn kommer ge er konstruktiv kritik som ni kommer att ha stor nytta av under det fortsatta UF-året.

    • Ni inleder med att beskriva UF-företagets affärsidé
    • Eventuella frågor från juryn
    • Ni lyfter upp ett antal frågor, idéer och tankar som de vill bolla.
    • Synpunkter från juryn samt diskussion om möjliga förändringar som kan stärka UF-företaget.
    • Råd på vägen från juryn

Välkomna att anmäla er!

TidMå 7 novemberTi 8 novemberOn 9 novemberTo 10 november
15.00-16.00LedigtUpptagetLedigtLedigt
16.15-17.15UpptagetLedigtLedigtLedigt